Tin tức

Hướng dẫn cài đặt Driver cáp lập trình (USB type A USB) trong phần mềm KinsealStudio.

Hướng dẫn cài cài đặt Driver cáp lập trình (USB type A/ USB) trong phần mềm KinsealStudio

Chi tiết: Hướng dẫn cài cài đặt Driver cáp lập trình (USB type A USB) trong phần mềm KinsealStudio

Sau khi cài đặt phần mềm KinsealStudio, hãy mở trình quản lý thiết bị máy tính

1. Nhấp chuột phải vào máy tính-> nhấp vào quản lý-> nhấp vào quản lý thiết bị (như hiển thị bên dưới)

2.Sau khi mở trình quản lý thiết bị. Bật nguồn màn hình cảm ứng và kết nối cáp tải xuống USB với máy tính. Tìm ASAP1826 hoặc USB MSC hoặc thiết bị không xác định trong trình quản lý thiết bị. Trình điều khiển chưa được cài đặt thành công có dấu chấm than màu vàng (như hiển thị bên dưới)

3.Nhấp chuột phải vào trình điều khiển có dấu chấm than màu vàng (ASAP1826 hoặc USB MSC hoặc thiết bị không xác định). Sau đó nhấp vào Cập nhật phần mềm trình điều khiển. Nên rút phích cắm các thiết bị USB khác khi cài đặt trình điều khiển, như dòng tải xuống PLC . Hoặc tải xuống dữ liệu khác Dòng vv để không ảnh hưởng đến việc cài đặt)

4. Nhấp để duyệt máy tính để tìm phần mềm trình điều khiển R. Hệ thống XP, vui lòng chọn (cài đặt từ danh sách hoặc vị trí đã chỉ định)

5. Bấm Duyệt để tìm thư mục cài đặt của phần mềm KinsealStudio. Chọn thư mục usbdriver trong thư mục. Bấm OK, rồi bấm Tiếp theo 

6. Nhấp Luôn cài đặt phần mềm trình điều khiển này (như hiển thị bên dưới)

7. Cho đến khi trình điều khiển USB được cài đặt thành công, nhấp Đóng (như hiển thị bên dưới)

8. Trong trình quản lý thiết bị, bạn có thể thấy trình điều khiển đã được cài đặt thành công (như hiển thị bên dưới)

Related posts

Leave a Comment