Điện trở xả vỏ sứ 300W 250R

  • Điện trở xả vỏ sứ dành cho biến tần

Mô tả

Điện trở xả vỏ sứ dành cho biến tần

STT Thông số
1 120 OHM 300W
2 150 OHM 300W
3 180 OHM 300W
4 200 OHM 300W
5 250 OHM 300W
6 300 OHM 300W
7 320 OHM 300W
8 400 OHM 300W
9 70 OHM 500W
10 120 OHM 500W
11 150 OHM 500W
12 200 OHM 500W
13 50 OHM 800W
14 70 OHM 800W
15 100 OHM 800W
16 150 OHM 800W
17 200 OHM 800W
18 50 OHM 1000W
19 70 OHM 1000W
20 100 OHM 1000W
21 120 OHM 1000W
22 150 OHM 1000W
23 50 OHM 1.500W
24 70 OHM 1.500W
25 100 OHM 1.500W
26 50 OHM 2.000W
27 70 OHM 2.000W
28 100 OHM 2.000W
29 150 OHM 2.000W
30 35 OHM 3.000W
31 50 OHM 3.000W
32 70 OHM 3.000W
33 100 OHM 3.000W
34 120 OHM 3.000W
35 150 OHM 3.000W

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Điện trở xả vỏ sứ 300W 250R”